Ordbok

Affiliatemarkedsføring/ Affiliate marketing – når en samarbeidspartner markedsfører eller selger produkter for andre mot provisjon, produkter eller rabatter. Belønning er satt på forhånd og vil kun oppstå dersom et salg eller klikk genereres. Kjente bloggere tjener ofte penger på denne måten, for eksempel ved å ta bilder med produkter som igjen kjøpes av leserne. Prissammenligningsstjenester, rabattkodesider og kredittkortsider er andre eksempler.

Automatisert markedsføring/Marketing automation – dreier seg om å bruke programmer som aktivt kan ta i bruk den informasjonen brukerne legger igjen i en nettside før, under og etter en konvertering. Ettersom man alt har informasjon om hva brukeren er ute etter, kan man personalisere markedsføringen slik at brukeren oppfatter markedsføringen som kundeservice.

CPA (Cost-per-action)  dette er en prismodell hvor man betaler for de nye kundene man har fått gjennom annonsering.

CPC (Cost-per-click) – en prismodell hvor man betaler hver gang noen klikker på annonsen.

CPL (Cost-per-lead) – er en prismodell hvor man betaler når man har en mulig kunde. Det kan for eksempel være en annonse som leder en bruker inn på en nettside for å registrere seg og motta nyhetsbrev.

CPM (Cost-per-mile/thousand) – kostnad per tusen visninger. Dette er en prismodell hvor man betaler for antall visninger en annonse har fått.

Digital markedsføring – aktiviteter på Internett som har hensikt å selge varer og tjenester eller bygge et merke. Markedsføringsaktiviteter på nettet er lettere å analysere og måle gjennom teknologi og verktøy, og derfor er det mulig å skreddersy et budskap til en målgruppe og treffe målgruppen der de er, til den tiden de trenger det.

Displayannonsering/Performance display – er annonser på nettet som fanger målgruppens oppmerksomhet gjennom tekst, bilde eller animasjon. Dette er den mest brukte annonseringsformen på nettet, og den er svært effektiv da man kan bruke data til å spisse budskapet og treffe riktig målgruppe til riktig tid.

Inbound marketing/Inngående markedsføring – er en strategi hvor man får forbrukere eller potensielle forbrukere oppsøker deg og ikke omvendt. Dette begrepet henger nært sammen med innholdsmarkedsføring.

Innholdsmarkedsføring/Content marketing – dreier seg om å produsere innhold som er av interesse og verdi for forbrukerne. Med innhold menes både bilde, video og tekst. Innholdsmarkedsføring vil ofte ikke oppfattes som markedsføring, da innholdet er så skreddersydd at det er forbrukerne selv som oppsøker det.

Kommersiell bruk – når bilder brukes til markedsføring og annen profilering for egen vinning.

Konverteringsoptimalisering(CRO) – handler om å legge til rette slik at størst mulig andel av besøkende på nettsiden konverterer til kunder. Det er om å gjøre å få mest mulig ut av en kunde, og ved konverteringsoptimalisering setter man i gang de tiltak hvor man kan oppnå akkurat dette.

Outbound marketing/Utgående markedsføring – er det motsatte av inbound marketing, og dreier seg om å betale plass for et budskap i mediene og pushe det på forbrukerne, slik at de kommer til deg.

Performance marketing – når resultatene styrer aktiviteten. Når man driver med performance marketing driver man svært målrettet markedsføring hvor nøyaktige data måles både før, underveis og etter aktiviteten, slik at man har mulighet til å gjøre justeringer for å oppnå et best mulig resultat. Budsjettet styres også av aktivitetens resultater, og justeres underveis etter hva dataene sier.

Redaksjonell bruk – betyr at man bruker et bilde i redaksjonell sammenheng, enten som dokumentasjon eller for å tydeliggjøre og beskrive noe. Ved redaksjonell bruk brukes bilder til noe som er av offentlig interesse i bøker, tidsskrifter, aviser og utstillinger.

bruk betyr å bruke bildet for å dokumentere/beskrive/formidle situasjonen/motivet som er avbildet og i nyhetssammenheng gjerne formidler noe som er av allmenn interesse.

Remarketing – er markedsføring som forfølger forbrukerne etter de har klikket seg inn på produkter og tjenester på en nettside. Gjennom cookies samles brukerdata som gjør det mulig å oppsøke brukerne som vurderer å kjøpe et produk senere i andre kanaler. Tanken er å stadig friste med produkter og tjenester man vet brukerne er interessert i.

Responsivt design – en nettside har et responsivt design om den tilpasser størrelse på skjermen til alle enheter, som desktop, mobil og nettbrett. Det må være god brukervennlighet, lett å navigere, lett å lese, god struktur og oppbygging.

Return on investment(ROI) – er noe man regner ut for å se hva man faktisk fikk igjen etter å ha investert i en markedsføringsaktivitet. ROI = Inntekt – Kostnad / Kostnad x 100.

Søkemotorannonsering(SEM) – betyr at man betaler for å bli plassert høyt i søkemotorene. Dette kan man blant annet gjøre gjennom å betale pr nettsideklikk på visse søkeord gjennom Google Adwords.

Søkemotoroptimalisering(SEO) – driver man med SEO betyr det at man former innhold og layout på nettsiden på en måte som gjør at man oppnår høy rangering i søkemotorene, slik at brukerne lettere finner frem til en nettside. Søkemotorene er opptatt av å tilby nettsider til brukerne som er pålitelige, brukervennlige og som har relevant informasjon.